Upozornění na změny v Zákoně o silniční dopravě

Rádi bychom informovali naše zákazníky, že s účinností od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona č.  111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, která v § 9a zavádí limitaci výše náhrady škody při přepravách zboží ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě, upravuje práva a povinnosti při přepravě zboží, odpovědnost dopravce a lhůty pro podání reklamací a žalob.  Od tohoto data se bude výše náhrady škody a další uvedená ustanovení upravovat ve stejném rozsahu a limitaci jako v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR). Na základě těchto změn společnost Doprava na paletách s.r.o. mění a upravuje s účinností od 1. ledna 2019 Všeobecné obchodní podmínky, jejichž celé znění naleznete zde.

V případě nedbalostního jednání a vzniku škody, bude odpovědnost Doprava na paletách s.r.o. od 1. ledna 2019 limitována výší 8,33 SDR/kg = cca 260,- Kč/kg (jedná se o variabilní kurs, částka se však standardně pohybuje mezi 250–270 Kč). Tento limit nebude platit v případě, kdy bude prokázáno, že naše společnost způsobila škodu úmyslně nebo takovým zaviněním, které by bylo soudem shledáno jako za rovnocenné úmyslu (hrubá/vědomá nedbalost). Reklamační doba pro škody zjevně neznatelné při příjmu je 7 dní, při zpoždění 21 dní. Časový limit pro právní jednání je 1 rok ve smyslu § 630, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. a § 9a zákona č.111/1994 Sb.

V případě přepravy zásilek s vysokou hodnotou a nízkou váhou nabízí Doprava na paletách s.r.o. sjednání připojištění těchto zásilek jménem objednatele, který v případě uznané reklamace obdrží náhradu skutečně vzniklé škody na zboží, bez uvedené limitace. Sjednání tohoto připojištění u každé zásilky, jejíž cena překračuje limit uvedený v předchozím odstavci, tak Doprava na paletách s.r.o. doporučuje od 1. ledna 2019.

Vedle toho má objednatel přepravy možnost zajistit si náhradu nelimitované škody, avšak pouze v případech, kdy dojde k takové výslovné písemné dvoustranné dohodě mezi Doprava na paletách s.r.o. a objednatelem přepravy a současně dojde ze strany objednatele přepravy k úhradě oběma stranami předem písemně sjednanému příplatku k přepravnému ve smyslu příslušných ustanovení Úmluvy CMR.

Děkujeme za zaznamenání těchto důležitých změn ve vnitrostátní tuzemské nákladní přepravě a v případě nejasností či doplňujících dotazů jsou k dispozici naši obchodní zástupci.


<<< zpět na hlavní stranu